Araba üzerindeki haciz nasıl kaldırılır?

Haciz kaldırma işlemi için asıl yöntem;

Araba üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusunun cevabı tek yönlü değildir. Alacaklının talebiyle uygulanan icra takibi haciz işlemiyle sonuçlanabilir. Bu haczi kaldırmanın birçok yolu vardır. Bunlardan ilki, alacaklıya olan borcun ödenmesidir. İşlemin bitirilmesi için borca ilave ödemeler de yapılmalıdır. Faiz ve vekalet ücreti bu ilave ödemelere örnek olarak gösterilebilir. Haciz kaldırma işlemi en yakın icra dairesinden yapılabilir. Mülk sahipleri aracın üzerindeki haczin hatalı bir işlem olduğunu düşünebilir. Bu durumda en yakın icra müdürlüğünde dilekçe işlemi ile haciz kaldırabilir.

Diğer yöntemler;

Araba üzerindeki haciz alacaklıyla anlaşarak da kaldırılabilir. Anlaşma durumunda en yakın icra müdürlüğüne başvurularak haciz işlemi ortadan kaldırılabilir. Bir diğer yol ise süre aşımıdır. Hacizden sonra 6 ay içinde alacaklının satış talebinde bulunma yükümlülüğü vardır. Aksi durumda araç sahibi icra müdürlüğüne dilekçe sunarak haczi kaldırabilir. Başvurulacak son yöntem ise menfi tecrit davasıdır. Bu yöntem araç sahibinin borçlu olmadığı iddiası üzerine başvurulur. Borçlu olmadığının mahkemece kabulü sonrası haciz işlemi kaldırılabilir.

(B: 417, T: 1)

Benzer Videolar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir