Arızalanan Sıfır Araçlar için Yargıtaydan Emsal Karar

Bir çok vatandaş sıfır kilometre araç alıp bu araçların arıza vermesi durumunda bununla baş etmeye çalışıyor ya da hakkını hukuk önünde aramaya çalışıyordu. Yine oldukça uzun süren bir sıfır kilometre aracın arıza vermesi ile ilgili davada emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu binlerce otomobil sahibini ilgilendiren kararı açıkladı. Buna göre; sık sık arıza veren ve kısa sürede bir çok parçası değişen sıfır kilometre otomobillerin yenisi ile değiştirilmesi uygun görünüyor. Söz konusu durumların gizli ayıp niteliğinde olduğunu hüküm altına alan kurul, bayilerin böyle durumlarda aracı yenisiyle değiştirmekte sorumlu olduğuna dikkat çekiyor.

Emsal kararın verilmesini sağlayan dava; C.Ö isimli bir vatandaş, 2009 yılında sıfır aldığı ticari aracın sık sık arıza vermesi ve bu vesile ile bir çok parçasının değiştiğini belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmasıyla açılıyor.

Tüketici aracı ilk aldığı günden itibaren direksiyonda titreme, kapılarda ve frenlerde ayarsızlık gibi sorunlarla karşılaştığını belirterek aracın yenisiyle tekrardan değiştirilmesi gerektiğini belirten bir talepte bulunuyor ve heyet de bu talebi kabul ediyor. Fakat aracın alındığı otomobil bayisi bu karara uymuyor ve olay yargıya intikal ediyor.

Ayrıca bilirkişi raporuna göre söz konusu aracın arızalarından olan yağ yakma problemi sebebiyle de motorunun sökülerek sekmanlarının değiştirilmiş olması ve aracın satışı sırasında gizli ayıplı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu da satış sözleşmesinin feshini gerektirecek nitelikte bir ayıp olduğu için davanın kabuülüne, dava konusu aracın ayna marka ve model ile borçlar kanununun 203/1. maddesi gereğince yenisiyle değiştirilmesine karar veriyor. Bu karar hüküm davalı şirket tarafından temyiz ediliyor ve yargıtay ikinci kez kararı bozuyor.

Genel Kurulun Kararı şöyle;

Yapılan incelemelerde, aracın ‘0’ km olarak sahibine teslim edildikten sonra, ardı ardına gerçekleşen arızalar nedeniyle birçok parçasının tamamen değiştirildiği belirlenmiştir. Yapılan onarımlar sonucu arızaların giderilmiş olduğu; ancak bu arızaların giderilmesi amacıyla aracın birçok parçası değiştirilip, böylece aracın orijinal hâlini kaybettiği gibi, motorun da tamamen demonte (sök-tak) edilerek parçalarının değiştirilmesinin gizli ayıp niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Arızalar giderilse bile alıcının araca duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı, konforu ve perfonmansı sağlayamadığı, davacı tarafça değişiklik talebi iletilmesine karşın, davalı yanın bu istemi yerine getirmediği ortadadır.

Alıcının değer düşüklüğüne ilişkin zararı giderilerek de olsa aracı bu şekilde kullanmaya zorlanamayacağı, araçtaki bu nitelikte arızaların giderilmesinin aracın gizli ayıplı olduğunu ve değiştirilmesi şartlarının gerçekleşmediğini göstermeyeceği belirgindir. Bu nedenle yeniden bilirkişi raporu alınması somut dosya bakımından yargılamaya bir katkı sağlamayacaktır. Açıklanan tüm bu olgu ve yasal düzenlemeler, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar karşısında; eldeki dava yönünden, aracın yenisi ile değiştirilmesini isteme koşulları gerçekleşmiştir. Mahkemece verilen direnme kararının gerekçesi, somut olaya uygun düşmemekle beraber sonuç olarak verilen kabul kararı yukarıda açıklanan gerekçelerle yerindedir. Hâl böyle olunca mahkemenin direnme kararı oy çokluğu ile onanmıştır.”

Kaynak: Hurriyet

(B: 61, T: 1)

Benzer Videolar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir